Musikk- og kulturlegat


4846 - Halck Syvertsens legat til seriøst
studerende og utøvende musikere og/eller sangere fra Drammen og omegn

Av den årlige avkastningen deles halvparten i to like store legatporsjoner til seriøst studerende og/eller utøvende musikere eller sangere i Drammen og omegn.

Søknadsfrist: 30.11.2023