Legater til støtte for vanskeligstilte, syke og utdanning


9001 - Legat til støtte for økonomisk vanskeligstilte voksne personer i Drammen.

Årlig avkastning deles fortrinnsvis ut til eldre og til syke som
trenger støtte og hjelp, dvs til personer som er økonomisk vanskeligstilt pga sykdom/ulykke, eller som har en funksjonshemming og derav trenger ekstra støtte og hjelp, økonomisk vanskeligstilte personer over 60 år, økonomisk vanskeligstilte enslige og familier begrunnet i sosiale kriterier, eller til økonomisk vanskeligstilte handelsmenn/sjømenn /bryggearbeidere med etterlatte.

Legatet krever søknadsskjema og utskrift av skattemeldingen 2022.

Søknadsfrist 2023: 31.10.2023


9002 - Legat til fordel for barn og ungdom under 18 år bosatt i Drammen samt blind ungdom i Drammen og Svelvik.

Årlig avkastning deles ut til vanskeligerestilte barn og ungdom under 18 år bosatt i Drammen, samt til vanskeligstilt blind ungdom bosatt i Drammen
og Svelvik, med formål til videregående skolegang og livsopphold.
Avkastningen kan også brukes til andre formål som kommer denne aldersgruppen
til gode.

Legatet krever søknadsskjema og utskrift av skattemeldingen.

Søknadsfrist 2023: Ingen utdeling i 2023

9003 - Legat til hjelp for syke i Drammen, samt bekjempelse av alvorlig sykdom.

Årlig avkastning deles fortrinnsvis ut til personer i Drammen som trenger støtte til behandling/bekjempelse av alvorlig sykdom, og til pleie eller rekonvalesens under slik sykdom/dokumenterte helsereiser.

Legatet krever søknadsskjema, legeerklæring og utskrift av skattemeldingen 2022.

Søknadsfrist 2023: 31.10.2023

9005 - Legat til støtte for ungdom og voksne i Drammen, til videregående/høyere utdannelse og opplæring og til videreutdanning
av lærere i grunnskolen i Drammen

Årlig avkastning deles ut til økonomisk vanskeligstilt ungdom (18-25 år) og voksne i
Drammen, til videregående/høyere utdannelse. samt opplæring/utdannelse i praktiske fag eller til anskaffelse av maskiner etc. Videre deles det ut
stipender til reiser, kurs eller annen form for etterutdannelse for lærere fast ansatt i grunnskolen i Drammen. Det kan også ytes støtte til ekskursjoner eller kurs for lærergrupper.

Legatet krever søknadsskjema og utskrift av skattemeldingen 2022.

Søknadsfrist 2023: 31.10.2023