Erik Børresen Stiftelse

Erik Børresen Stiftelse har bestemt at det skal annonseres utdeling av avkastning fra pengeplasseringer og leieinntekter i stiftelsen. Pengene skal deles ut som bistand til forsørgelse og oppfostring av barn, fortrinnsvis fra Drammen. Både privatpersoner og organisasjoner som støtter opp under stiftelsens formål er velkommen til å søke om penger.

Søknadsskjema kan lastes ned ved å klikke på knappen nedenfor. 

Søknadsfrist: 15.04.2024

Søknader sendes pr post til:

v/ BDO AS
Bragernes Torg 2A, 3017 Drammen

eller pr mail til:

legat.drammen@bdo.no


Historie:

Erik Andreas Børresen (17.09.1785 - 14.01.1860)

Erik var skipsreder, stortingsmann og legatstifter fra Drammen. Etter deltakelse i forsvaret i 1814, bygget han seg opp som en av Norges største skipsredere. Og i perioden 1826 - 1832 satt han på Stortinget, med unntak av året 1828. Da han var 62 år gammle testamenterte han 150 000 specidaler til opprettelsen av Erik Børresen Stiftelse. Formålet skulle være oppfostring og forsørgelse av foreldreløse og fattige barn i Drammen.

Stiftelsen har opp igjennom årene driftet barnehjem, skole og feriehjem i Kragerø. Idag leier stiftelsen ut lokalene til Børresen Skole, og Buskerud barne- og familiesenter i Wildhagens vei 17.

Kilde: Drammen Byleksikon