Einar Juels Legat

Legatets avkastning fra 2023 skal gå til allmennyttige formål i Drammen og Buskerud fylke. Legatet er rettet mot foreninger og institusjoner, og ikke enkeltpersoner.

Det kreves en kort redegjørelse for hva det søkes tilskudd til, inkludert totalt kostnadsoverslag. Styret anmoder foreninger/organisasjoner om at de tilstreber å koordinere søknader innen samme hoved-/fylkesorganisasjon. Det gis fortrinnsvis støtte til konkrete tiltak og prosjekter som ikke er en del av ordinær drift, alminnelig vedlikehold og lignende.

Til søknaden kreves vedlagt siste godkjente årsregnskap og årsberetning. Søkers postadresse eller e-postadresse, samt kontonummer må oppgis.

Last ned søknadskjema lengre ned på siden!

Søknader sendes pr post til:
Bragernes Torg 2A, 3017 Drammen

Eller:
legat.drammen@bdo.no

Søknadene behandles i løpet av mai. Tilsvar sendes ut i løpet av juni.

Søknadsfrist: 26.04.2024